29 ارديبهشت 1398 ساعت 23:31

 

 

 

 

 

جراحي عمومي و فلوشیپ لاپاراسكوپي
سوابق تحصيلي
  • پزشک عمومی , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , تهران
  • متخصص جراحی عمومی , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , تهران
  • فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی
رتبه علمی
  • متخصص جراحی عمومی
  • فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی
  • مدرس همکار جراحی عمومی , دانشگاه شاهد
سوابق اجرایی
  • عضو انجمن جراحان درون بین ایران
  • مدرس همکار جراحی عمومی , دانشگاه شاهد
مقلات و آثار علمی منتشر شده
  • Principle of Bariatric Surgery / Khalaj A.R ,Ebrahimi M.R/
Template Design:Dima Group