29 ارديبهشت 1398 ساعت 22:14

 

 

 

 

 

جراحي عمومي و فلوشیپ لاپاراسكوپي
سوابق تحصيلي
  • پزشک عمومی , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , تهران
  • متخصص جراحی عمومی , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , تهران
  • فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی

تخصص: فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی
رتبه دانشگاهی : دانشیار

  • پزشک عمومی . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • متخصص جراحی عمومی . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته . دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دوره تخصصی TQM)Total Quality Management) . همدان . ایران
  • دوره تخصصی جراحی لاپاراسکوپی . بیمارستان Diacones پاریس. فرانسه
  • دوره تخصصی لاپاراسکوپی پیشرقته . بیمارستان لاپاراسکوپی دهلی نو .هند
  • دوره تخصصی تکنیک های جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته . شهر پورت . پرتال
 
Template Design:Dima Group